Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Gdynia  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Gdynia

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Gdynia.

Mapa Geoportal Gdynia
Mapa z granicą miasta Gdynia
herb miasta Gdynia

Dane urzędu

Urząd Miasta GdyniAl. Piłsudskiego 52/54Gdynia, 81-382

Tel: 58 6688000

Fax: 58 6209798

Elektroniczna skrzynka podawcza: /75ci82jswn/skrytka

E-mail: umgdynia@gdynia.pl

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Numer TERYT miasta Gdynia: 2262011

Witryna: www.gdynia.pl

Władze lokalne: Prezydent Wojciech Szczurekumgdynia@gdynia.pl

Aktualności z miasta Gdynia

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Gdyni

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Gdynia to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Gdynia na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Gdyni, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Gdyni

Miasto Gdynia w liczbach

Powierzchnia miasta Gdynia*

135 km2

870 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Gdynia*

244 969 mieszkańców

12 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Gdynia*

1 813 mieszkańców na km2

57 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Gdynia

Geoportal Gdynia prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Gdynia

Jak powstał Geoportal miasta Gdynia?

Geoportal Gdynia powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Gdynia, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Gdynia umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Gdynia

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Gdynia?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Gdynia;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Gdynia;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Gdynia;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Gdynia;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Gdyni.
Informacje na Geoportalu Gdynia

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Gdynia?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Gdynia;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Gdynia;
 • Rejestr MPZP Gdynia;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Gdynia;
 • Mapa Topograficzna miasta Gdynia;
 • Mapa Solarna miasta Gdynia;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Gdynia;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Gdynia

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Gdynia?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Gdynia.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Gdynia łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Gdyni. W zależności od wybranej kompozycji mapy Gdyni zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Gdynia, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Gdynia oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Gdynia. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Gdyni możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Gdyni. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Gdynia. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Gdynia.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Gdyni.

  Geoportal miasta Gdynia posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Gdynia. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Gdyni sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Gdynia przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gdyni.

  W Geoportalu Gdynia przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Gdynia. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Gdyni. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Gdynia zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Gdynia, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Gdynia oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Gdynia.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Gdynia. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Gdynia są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Gdynia podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Gdynia.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Gdyni. W Geoportalu miasta Gdynia udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Gdyni wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Gdynia.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Gdynia. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Gdynia dla mieszkańców

Geoportal Gdynia jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Gdynia. Na mapie Gdyni sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Gdynia mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Gdynia. Korzystając z map Geoportalu miasta Gdynia w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Gdynia są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Gdynia dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Gdynia dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować