Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Gdyni. Co warto zobaczyć w Gdyni

Chcesz poznać zabytki Gdyni? Oto rejestr zabytków Gdyni! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Gdyni ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Gdynia.

Mapa zabytków Gdyni
Mapa z zabytkami miasta Gdynia

Co warto zobaczyć w Gdyni - zabytki Gdyni

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Gdyni? Dowiedz się, czy w Gdyni znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Gdyni.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Gdyni. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Gdyni.

Zabytki w Gdyni

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Gdyni.

Zabytki Gdyni
Liczba zabytków w mieście Gdynia z podziałem na rodzaj zabytku
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Gdyni jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Gdyni w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Gdyni lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Gdyni,
 • MPZP Gdyni,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Gdyni.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Gdyni?

Ochroną zabytków w Gdyni zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Gdyni są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Gdyni.
 2. Urząd Miasta Gdyni. Urząd Miasta Gdyni prowadzi gminną ewidencję zabytków Gdyni, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Gdynia zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Gdyni

Gminną ewidencję zabytków Gdyni prowadzi Urząd Miasta Gdyni, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Gdyni?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Gdyni następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Gdyni nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Gdyni oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Gdyni. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Gdyni nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Gdyni, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Gdynia, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Gdynia dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Gdynia z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Gdynia!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Gdyni

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem
strona 1 / 2

Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, obecnie Urząd Miasta


Gdynia, 10 Lutego 24

Jeden z symboli modernistycznej architektury Gdyni. Funkcjonalizm ekspresyjny.

Dom mieszkalny Banku Gospodarstwa Krajowego


Gdynia, 3-go Maja 27, 29, 31, Batorego 26

Obiekt wyeksponowany dzięki doskonałej lokalizacji w tkance miasta, oraz oryginalnością ukształtowania bryły oraz detalu (...)

Siedziba Narodowego Banku Polskiego, I Oddział Miejski w Gdyni


Gdynia, 3-go Maja 25, 10 Lutego 20/22

Prezentuje cechy klasycyzmu akademickiego lat dwudziestych łącząc interesujący plastycznie wystrój elewacji z hallem i (...)

Dom Marynarza Szwedzkiego


Gdynia, Jana z Kolna 25

Rzadki przykład architektury tzw.wolnego funkcjonalizmu - zachowując zasadę plastyki strukturalnej rozczłonkowano bryłę (...)

Kamienica Antoniego Ogończyka-Blocha i Leona Mazalona


Gdynia, Świętojańska 122

Wybitna realizacja w stylu funkcjonalizmu, wyraźne inspiracje ekspresjonizmu holenderskiego.

Budynek biurowy Polskarob


Gdynia, Korzeniowskiego 8/10

Oryginalna funkcjonalistyczna architektura modernistyczna lat trzydziestych z mocno wyeksponowanymi elementami stylistyki (...)

Magazyn długoterminowy H


Gdynia, Nabrzeże Polskie, Polska 17

Najbardziej charakterystyczny typ zabudowy portowej.Połączenie nurtu funkcjonalizmu i konstruktywizmu.

Elewator zbożowy


Gdynia, Port Gdyński, Nabrzeże Indyjskie

Akademicki przykład modernistycznej przemysłowej architektury funkcjonalnej.Był w latach 30.

Kamienica Pręczkowskich


Gdynia, Skwer Kościuszki 10/12, Żeromskiego 49

Najlepsza realizacja modernistyczna lat dwudziestych XX w.w Gdyni.Plastycznie reprezentuje wczesny funkcjonalizm, po raz (...)

Sąd Rejonowy


Gdynia, Plac Konstytucji 3 Maja 5

Rzadki przykład architektury tzw.umiarkowanego funkcjonalizmu – zachowujący zasadę plastyki strukturalnej z jednoczesną (...)

Chłodnia


Gdynia, Nabrzeże Polskie, Polska 20

Nowatorska i jedna z największych chłodni portowych na świecie.Funkcjonalizm ekspresyjny.

Dom mieszkalny wielorodzinny


Gdynia, Świętojańska 55

Oryginalna architektura modernistyczna lat trzydziestych o nowoczesnej żelbetowej konstrukcji i ceglanym wypełnieniu.

Dworzec Morski ob. Muzeum Emigracji


Gdynia, Nabrzeże Francuskie, Polska 1

Cenny przykład modernistycznego budynku użyteczności publicznej.Harmonijne połączenie funkcji reprezentacyjnej i (...)

Zespół Hali Targowej (hala główna i hala rybna)


Gdynia, Wójta Radtkego 38

Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne zespołu obiektów handlowych w Gdyni.Funkcjonalizm ekspresyjny.

Zespół łuszczarni ryżu w Porcie Gdyńskim


Gdynia, Indyjska 7/ Celna 2

Jeden z pierwszych przedsiębiorstw w nowopowstającym wówczas porcie handlowym w Gdyni.Funkcjonalizm ekspresyjny.

Dom Podoficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego


Gdynia, Morska 67

Cenny przykład wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej Gdyni, posiada cechy modernizmu klasycznego, dzieło wybitnego (...)

Gmach Biura Budowy Portu


Gdynia, Waszyngtona 38

Gmach prezentuje zmodernizowane formy historyzmu, charakterystyczne dla końca lat 20.XX w.

Dom mieszkalny wielorodzinny


Gdynia, Świętojańska 68

Oryginalna architektura modernistyczna lat trzydziestych o nowoczesnej żelbetowej konstrukcji i ceglanym wypełnieniu.

Zespół kościóła pw. św. Michała Archanioła


Gdynia

Kościół parafialny ma znaczenie symboliczne i historyczne dla Gdyni.Jest to kościół najstarszej parafii w mieście, jest (...)

Zespół urbanistyczny Kamiennej Góry


Gdynia

Kamienna Góra powstała jako przedwojenna ekskluzywna dzielnica letniskowa a potem willowa, która zachowała swój charakter (...)

strona 1 / 2

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: