Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Gdynia w liczbach

Geoportal Gdynia
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Gdynia

Gdynia, miasto w województwie pomorskim, powiat Gdynia.

Powierzchnia miasta Gdynia wynosi 135 km2, zajmuje 870 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Gdynia zamieszkuje 244 969 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 12 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Gdynia wynosi 1 813, jest 57 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Gdynia. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Gdynia prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Gdynia.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Gdynia: 135870
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Gdynia: 6,8581
Lesistość w % w mieście Gdynia: 44,0394
Ludność na 1 km2 w mieście Gdynia: 1 81357
Liczba ludności ogółem w mieście Gdynia: 244 96912
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Gdynia: -5,61442
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Gdynia: --
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Gdynia: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Gdynia: 13,37-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Gdynia: 57,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Gdynia: 17452
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Gdynia: 9,2130
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Gdynia: 105,9-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Gdynia: 4616
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Gdynia: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Gdynia: 959,0379
Przedszkola bez specjalnych w mieście Gdynia: 7814
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Gdynia: 480,354
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Gdynia: 61,92402
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Gdynia: 0,72227
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Gdynia: 2 64223
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Gdynia: 7 881-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Gdynia: 8 192-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Gdynia: 8 525-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Gdynia: 69,52173
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Gdynia: 45,61137
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Gdynia: 69,5869
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Gdynia: 45,6887
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Gdynia: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Gdynia: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Gdynia jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Gdynia, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Gdynia. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.